AJW Co., Ltd.
HÀN QUỐC

A.J. World Co., Ltd.

16, Magokjungang 14-ro
Gangseo-gu, Seoul, 07789, Hàn Quốc

SCON Co., Ltd.
VIỆT NAM

Công ty TNHH SCON

Số 6 VSIP II-A, Đường số 29
Khu công nghiệp Vietnam–Singapore II-A

  LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  0274 222 2075~77
  scon.com.vn
  scon@scon.com.vn

  Địa chỉ:
  Số 6 VSIP II-A, Đường số 29, Khu công nghiệp Vietnam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.