SCON Co., Ltd.
VIỆT NAM

Công ty TNHH SCON

16, Magokjungang 14-ro
Gangseo-gu, Seoul, 07789, Hàn Quốc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0274 222 2075~77
scon.com.vn
scon@scon.com.vn

Địa chỉ:
Số 6 VSIP II-A, Đường số 29, Khu công nghiệp Vietnam-Singapore II-A
Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.