Chúng tôi cung cấp thiết bị, phụ kiện OSP & ISP viễn thông và các giải pháp triển khai hạ tầng mạng. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho các công ty viễn thông lớn ở thị trường trong nước và ngoài nước.

Manufacturing Facilities
Manufacturing Facilities