LỊCH NGHỈ LỄ & THỨ 7


Tháng 1

02/01/2023
Nghỉ bù Tết Dương Lịch (01/01) là chủ nhật
20/01/2023 - 25/01/2023
Nghỉ Tết Âm Lịch
26/01/2023
Nghỉ trừ (1) phép năm
27/01/2023 - 28/01/2023
Nghỉ 2 thứ 7 của tháng 1

Tháng 2

04/02/2023

Ngày nghỉ thứ 7
18/02/2023

Tháng 3

04/03/2023

Ngày nghỉ thứ 7
18/03/2023


Tháng 4

01/04/2023
Ngày nghỉ thứ 7
28/04/2023
Nghỉ thứ 7 bù ngày 15/04
29/04/2023
Giỗ Tổ Hùng Vương


Tháng 5

01/05/2023
Quốc tế lao động
02/05/2023
Nghỉ Giải Phóng Miền Nam bù 30/04 là chủ nhật
13/05/2023

Ngày nghỉ thứ 7
27/05/2023

Tháng 6

10/06/2023

Ngày nghỉ thứ 7
24/06/2023

Tháng 7

08/07/2023

Ngày nghỉ thứ 7
22/07/2023

Tháng 8

05/08/2023

Ngày nghỉ thứ 7
19/08/2023

Tháng 9

01/09/2023 - 02/09/2023
Nghỉ lễ Quốc Khánh
04/09/2023
Nghỉ thứ 7 bù ngày 09/09
23/09/2023
Ngày nghỉ thứ 7

Tháng 10

07/10/2023

Ngày nghỉ thứ 7
21/10/2023

Tháng 11

04/11/2023

Ngày nghỉ thứ 7
18/11/2023

Tháng 12

02/12/2023

Ngày nghỉ thứ 7
16/12/2023