Author Archives: SCON Co., Ltd.

Thông báo: Khám sức khoẻ công nhân viên định kỳ năm 2023

Phòng nhân sự công ty TNHH SCON xin thông báo đến cán bộ công nhân viên lịch khám sức khoẻ định kỳ năm 2023 lúc 8h sáng thứ 7 ngày 15 tháng 04