THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ VÀ NGÀY NGHỈ THỨ 7 TRONG NĂM 2022


Tháng 1

01/01/2022
Tết Dương Lịch
29/01/2022
Ngày nghỉ thứ 7
31/01/2022
Ngày nghỉ thứ 7 (nghỉ bù ngày 15/01)


Tháng 2

01/02/2022 - 05/02/2022
Nghỉ Tết Âm Lịch
07/02/2022
Ngày nghỉ thứ 7 (nghỉ bù ngày 12/02)
08/02/2022
Ngày nghỉ thứ 7 (nghỉ bù ngày 26/02)

Tháng 3

05/03/2022

Ngày nghỉ thứ 7
19/03/2022


Tháng 4

02/04/2022
Ngày nghỉ thứ 7
11/04/2022
Giỗ Tổ Hùng Vương (nghỉ bù ngày 10/04 là chủ nhật)
29/04/2022
Ngày nghỉ thứ 7 (nghỉ bù ngày 16/04)
30/04/2022
Ngày Giải Phóng Miền Nam


Tháng 5

02/05/2022
Quốc Tế Lao Động (nghỉ bù ngày 01/05 là chủ nhật)
14/05/2022

Ngày nghỉ thứ 7
28/05/2022

Tháng 6

11/06/2022

Ngày nghỉ thứ 7
25/06/2022

Tháng 7

09/07/2022

Ngày nghỉ thứ 7
23/07/2022

Tháng 8

06/08/2022

Ngày nghỉ thứ 7
20/08/2022


Tháng 9

01/09/2022 - 02/09/2022
Nghỉ Lễ Quốc Khánh
03/09/2022

Ngày nghỉ thứ 7
17/09/2022

Tháng 10

01/10/2022

Ngày nghỉ thứ 7
15/10/2022

Tháng 11

05/11/2022

Ngày nghỉ thứ 7
12/11/2022

Tháng 12

03/12/2022

Ngày nghỉ thứ 7
31/12/2022