Tuyển dụng

Công ty TNHH SCON chuyên về sản xuất đầu nối cáp quang và hộp quang. Trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc.

Công ty TNHH SCON chào đón đội ngũ nhân viên mới trong lĩnh vực kỹ thuật:

  • Loại công việc: Toàn thời gian
  • Vị trí làm việc: Phòng Kỹ Thuật
  • Vị trí tuyển dụng: 1 Nhân Viên
  • Kinh nghiệm: 5 Năm
  • Nhận hồ sơ: từ ngày 01/5/2022 đến 30/06/2022.