Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 07/07, 2022

Chính sách bảo mật này ("Chính sách") sẽ giúp bạn hiểu cách Công ty TNHH SCON. Chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập và sử dụng http://scon.com.vn ("trang web", "dịch vụ").

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn sẽ được cập nhật kịp thời. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này.

1. Dữ liệu người dùng nào chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau:

Địa chỉ IP của bạn.

Thông tin liên hệ và địa chỉ email của bạn.

Các thông tin khác như sở thích và sở thích.

Hồ sơ dữ liệu về hành vi trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi.

2. Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

Chúng tôi đang thu thập dữ liệu của bạn vì một số lý do:

Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn.

Để cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Để gửi cho bạn các email quảng cáo chứa thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy thú vị.

Để liên hệ với bạn để điền vào các cuộc khảo sát và tham gia vào các loại nghiên cứu thị trường khác.

Để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo hành vi trực tuyến và sở thích cá nhân của bạn.

3. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu

Công ty TNHH SCON cam kết bảo mật dữ liệu của bạn và giữ bí mật. Công ty TNHH SCON đã làm tất cả khả năng của mình để ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu, truy cập trái phép và tiết lộ bằng cách triển khai các công nghệ và phần mềm mới nhất, giúp chúng tôi bảo vệ tất cả thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

4. Chính sách Cookie của chúng tôi

Khi bạn đồng ý cho phép trang web của chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng đồng ý sử dụng dữ liệu mà nó thu thập liên quan đến hành vi trực tuyến của bạn (phân tích lưu lượng truy cập web, các trang web bạn dành nhiều thời gian nhất và các trang web bạn truy cập).

Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie được sử dụng để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Sau khi chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích thống kê, dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng cookie không cho phép chúng tôi giành quyền kiểm soát máy tính của bạn theo bất kỳ cách nào. Chúng được sử dụng nghiêm ngặt để theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm điều đó bằng cách truy cập cài đặt của trình duyệt internet của bạn.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào các liên kết này thì công ty TNHH SCON không chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Việc truy cập các trang web đó không bị điều chỉnh bởi thỏa thuận chính sách bảo mật này. Đảm bảo đọc tài liệu chính sách bảo mật của trang web mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi.

6. Hạn chế việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Tại một số điểm, bạn có thể muốn hạn chế việc sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email.

Công ty TNHH SCON sẽ không cho thuê, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy nếu luật pháp buộc chúng tôi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Heesu Kim
+84 - (0) 274-222-2075 ~ 77
scon@scon.co.kr