Tuyển dụng

Công ty TNHH SCON chuyên về sản xuất đầu nối cáp quang và hộp quang. Trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc.

Công ty TNHH SCON chào đón nhân sự mới ngành quản trị công nghệ thông tin:

  • Loại công việc: Toàn thời gian
  • Vị trí làm việc: Văn phòng
  • Vị trí tuyển dụng: 1 Nhân Viên
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Nhận hồ sơ từ 30/10/2023 đến 29/12/2023.