Đầu Nối Quang (Loại Nắp Vặn) FAOC-LS40A


Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Báo cáo thử nghiệm

Hướng dẫn cài đặt


Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).
[PATENED]

Mã: FAOC-LS40A Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , ,