Đầu Nối Quang (Loại Nắp Vặn) FAOC-SS50A


Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Báo cáo thử nghiệm

Hướng dẫn cài đặt


Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).
[PATENED]

Mã: FAOC-SS50A Danh mục: Từ khóa: , , , ,