Dây Nhảy Quang

Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).

Mã: OJC Danh mục: Từ khóa: , , ,