Bộ Chia Tín Hiệu Quang PLC


Thông số kỹ thuật


Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).
[PATENED]

Mã: PLC Danh mục: Từ khóa: , ,