Măng Xông Quang BOFC-B4


Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt


Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).
[PATENED]

Mã: BOFC-B4 Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,