Hộp Phân Phối Quang Mini OFD-W008


Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Báo cáo thử nghiệm

Hướng dẫn cài đặt


Tất cả các thông số đều tuân thủ tiêu chuẩn RoHS Châu Âu (2011/65/EU sửa đổi 2015/863).

Mã: Mini OFD Danh mục: Từ khóa: , , , ,